Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Celfyddydau ar Waith

Y Celfyddydau ar Waith

2007


Ffeithiau a ffigurau sy'n nodi'r effeithiau cadarnhaol y mae'r celfyddydau yn eu cael ar y gymuned, yr economi a'n hunaniaeth ddiwylliannol.

pdf - logo bachY Celfyddydau ar Waith


Nôl at ein harchif ymchwil >>

Marc Rees: Adain Avion
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245