Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg Y Celfyddydau yng Nghymru 2010

Arolwg Y Celfyddydau yng Nghymru 2010

Celfyddydau Cymru: yr hyn maent yn ei olygu i chi


Mae Cyngor Celfyddydau Cymru newydd gomisiynu arolwg mwyaf Cymru i gael gwybod barn pobl am y celfyddydau. Roeddem am wybod llawer gan gynnwys faint o bobl yng Nghymru a fynychai ddigwyddiadau celfyddydol neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau felly.

A newidiwyd y ffigyrau ers yr arolwg diwethaf bum mlynedd yn ôl? Beth oedd yn atal pobl rhag cymryd rhan? Pam roedd pobl yn cymryd rhan? A beth oedd barn y bobl amdanom ni, y Cyngor?

pdf - logo bachY Celfyddydau yng Nghymru 2010, Cyfrol 1

Agweddau, cyfraddau mynychu a chyfranogi
Cyfrol 1 – Adroddiad cyffredinol ar ganfyddiadau’r arolwg

29 Medi 2010

pdf - logo bachY Celfyddydau yng Nghymru 2010, Cyfrol 2

Cyfrol 2 - Proffiliau Ffurf ar Gelfyddyd

15 Tachwedd 2010

pdf - logo bachY Celfyddydau yng Nghymru 2010, Cyfrol 3

Cyfrol 3 - Adroddiad ar grwpiau o ddiddordeb

15 Tachwedd 2010

pdf - logo bachY Celfyddydau yng Nghymru 2010, Cyfrol 4

Cyfrol 4 - Adroddiad dadansoddi’r cylchraniadau

15 Tachwedd 2010

pdf - logo bachY Celfyddydau yng Nghymru 2010, Cyfrol 5

Cyfrol 5 - Adroddiad dadansoddi amryw o elfennau

15 Tachwedd 2010

Syllwr Excel - Arolwg Y Celfyddydau yng Nghymru 2010

Syllwr Excel Y Celfyddydau yng Nghymru

Offeryn yw hwn sy'n eich galluogi i weld canlyniadau'r arolwg.

pdf - logo bach Canllawiau'r Syllwr Excel

15 Hydref 2010


Nôl at ein hymchwil diweddaraf

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245