Cyngor Celfyddydau Cymru | Yr Achos dros Amrywiaeth yn y Celfyddydau

Yr Achos dros Amrywiaeth yn y Celfyddydau

Mae’r Achos Creadigol yn seiliedig ar y sylw syml bod amrywiaeth, yn yr ystyr ehangaf , yn rhan annatod o'r broses artistig . Mae'n elfen bwysig yn y deinamig sy'n gyrru celfyddyd ymlaen sy'n arloesi ac yn dod ag ef yn nes at ddeialog dwys gyda chymdeithas gyfoes.

Mae llawer o resymau pam y dylem annog amrywiaeth yn y celfyddydau.

Gwella'r Celfyddydau

Mae coleddu amrywiaeth ac artistiaid amrywiol yn dod â gwahanol fewnwelediadau a syniadau, gan gyfoethogi ymarfer celfyddydau a bywyd diwylliannol Cymru. Gall y fath waith ategu ffurfiau traddodiadol, ac arwain at greu ymarfer artistig newydd ac arloesol o ran cynnyrch a chyflwyniad.

Adlewyrchu Cymru'r unfed ganrif ar hugain

Mae Cymru yn newid. Mae pobl anabl yn ymgysylltu'n fwyfwy â'r gymdeithas; Mae lesbiaid, hoywon, deurywolion a thrawsrywolion yn gallu bod yn fwyfwy agored am eu bywyd; mae nifer y lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn cynyddu. Os yw celfyddydau Cymru i adlewyrchu Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain, bydd yn rhaid iddynt fod yn gynhwysol o'r rhain ac o gymunedau eraill a choleddu gwahaniaeth.

Rhesymau busnes

Mae'n bosibl y bydd newid eich ffordd o fynd ati o ran datblygu a chyflawni eich gwaith a choleddu amrywiaeth yn gofyn am ragor o adnoddau a chost (er nad yw hyn yn wir bob tro). Serch hynny, yn amlach na heb, gall fod o fantais economaidd. Bydd llawer o'r rhain yn allweddol i ddatgloi adnoddau newydd neu sicrhau arian ychwanegol: atynnu cynulleidfaoedd mwy; defnyddio creadigrwydd ystod amrywiol o weithwyr; ffurfio partneriaethau gyda sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat neu drydydd.

Datblygu cymunedol

Mae'r celfyddydau'n hyrwyddo lles cymdeithasol ac yn annog datblygiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol mwy cynaliadwy.

Yn syml, oherwydd dyma'r peth iawn i'w wneud

Dylai pawb yng Nghymru allu mwynhau'r celfyddydau ac ymgyfranogi ynddynt.

Lawrlwytho'r Arweiniad Cydraddoldeb

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245