Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglennu ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rhaglennu ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth

Un o'r ffyrdd amlycaf i annog cynulleidfa ehangach yw drwy raglennu'r celfyddydau sy'n berthnasol ac o ddiddordeb iddynt.

Gall hyn gael effaith ond nid yw'n debygol o fod yn llwyddiant ysgubol ar ei ben ei hun. Ond gall rhaglennu fod yn arf defnyddiol o ran dangos eich diddordeb mewn atynnu cynulleidfa fwy amrywiol ac ystod ehangach o ymgyfranogwyr y tu hwnt i'r un hen wynebau.

O bosibl y byddai hefyd yn ddefnyddiol ichi ystyried rhaglennu gwaith a grëwyd, a berfformir neu a arddangosir gan grwpiau drwy amrywiol o artistiaid. Mae rhaglennu'r math hwn o waith yn debygol o fod yn ffordd rymus o atynnu pobl o'r cymunedau hynny. Ac os gwnaethoch eich gwaith ymbaratoi'n iawn - o ran ymgysylltiad blaenorol - byddwch hanner y ffordd i gynyddu ymgysylltiad â'ch gweithgareddau a diddordeb ynddynt.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245