Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglen gyfalaf y Loteri: canllawiau ychwanegol - Celfyddyd gyhoeddus

Rhaglen gyfalaf y Loteri: canllawiau ychwanegol - Celfyddyd gyhoeddus

Rhaglen gyfalaf y Loteri: canllawiau ychwanegol - Celfyddyd gyhoeddus

Dyddiad y cyhoeddiad

29 Maw 2017

Maes creadigol

Celf Gyhoeddus

Categorïau

Ariannu

Cymerant yn ganiataol os ydych am ymgeisio am fwy na £50,000 rydych wedi gorffen y broses cofrestru prosiect a'n bod wedi eich gwahodd i ymgeisio am arian. Os nad yw hyn yn wir, darllenwch ragor am gofrestru yn y Canllawiau Cyffredinol i Raglen y Loteri.

Dogfen ar ei phen ei hun yw'r canllawiau - darllenwch hwy ar gychwyn eich prosiect. Ailddarllenwch adrannau penodol fel yr ewch drwy'r broses i gadw mewn cof y pethau o bwys.

Darllenwch y canllawiau gyda Chanllawiau Cyffredinol i Raglen y Loteri a'n Strategaeth Gyfalaf 2012-17.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y Nodiadau Cymorth Ariannu perthnasol.

Os hoffech wybodaeth am gelfyddyd gyhoeddus yn rhan o'ch prosiect adeiladu, darllenwch ein Canllawiau Ychwanegol: Prosiectau Cyfalaf Mawrion. Bydd yr adrannau am yr ymarfer gorau yn ddefnyddiol hefyd.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245