Cyngor Celfyddydau Cymru | Dogfennau Cyfeiriol

Dogfennau Cyfeiriol

Dyma'n llyfrgell sy'n cynnwys gwybodaeth gefndirol yn ymwneud â'r Adolygiad Buddsoddi.


Cynlluniau Busnes

Gall Cyngor Celfyddydau Cymru gynnig cyngor ar lunio cynllun busnes i sefydliadau a ariennir ganddo. Mae'n Gweithlyfr Cynllunio Busnes, a gomisiynwyd gan y Cyngor, yn cynnig canllawiau clir a chryno i'ch cynorthwyo gyda chynhyrchu Cynllun Busnes i'ch sefydliad chi.

Gellir defnyddio'r gweithlyfr hwn fel canllaw unigol er y gellir chwilio cymorth pellach gyda rhai agweddau mwy arbenigol.

Llawlyfr arall yw Pam, beth a sut, cyflwyniad gan Vanessa Rawlings-Jackson.

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar wefan Cultivate.


Gohebiaeth

Trwy gydol yr Adolygiad Buddsoddi mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi hysbysu'r Cyrff Cyllid Refeniw o'r datblygiadau diweddaraf.

Symudir gohebiaeth sy'n hŷn na deufis parthed proses yr Adolygiad Buddsoddi i'r adran hon.

pdf - logo bachLlythyr i Gwmniau Refeniw - 17 Rhagfyr 2008

pdf - logo bachLlythyr i Gwmniau Refeniw - 7 Medi 2009

pdf - logo bachLlythyr i Gwmniau Refeniw - 23 Medi 2009

pdf - logo bachLlythyr i Gwmniau Refeniw - 16 Hydref 2009

pdf - logo bachLlythyr i Gwmniau Refeniw - 2 Rhagfyr 2009

pdf - logo bachLlythyr i Gwmniau Refeniw - 8 Chwefror 2010

pdf - logo bachLlythyr i Gwmniau Refeniw, 17 Mehefin 2010

pdf - logo bachLlythyr at gwmniau refeniw ac awdurdodau lleol Awst 17 2010

pdf - logo bachLlythyr at Sefydliadau sy'n cael Arian Refeniw ac Awdurdodau Lleol - 28 Medi 2010

pdf - logo bachLlythyr at gwmniau refeniw ac awdurdodau lleol - 2 Rhagfyr 2010

Elfyn Lewis: Glan-Erch
Yr Hyn a Wnawn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245