Cyngor Celfyddydau Cymru | Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru 2015–2020

Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru 2015–2020

Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru 2015–2020

Dyddiad y cyhoeddiad

3 Maw 2015

Categorïau

Ymgysylltu ac Ymgyfranogi

Ceir yn y cyhoeddiad hwn amcanion strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yng Nghymru rhwng 2015 a 2020.

Dylid anfon ymholiadau ynghylch y ddogfen hon i’r canlynol:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
0845 8734 900

neu

Yr Adran Addysg a Sgiliau
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
0300 0604400

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245