Cyngor Celfyddydau Cymru | Artist Preswyl Zero Carbon Britain

Artist Preswyl Zero Carbon Britain

Bu Joanna Wright yn artist preswyl gyda Zero Carbon Britain yn ystod 2013.

Bu’r cyfnod preswyl hwn yn rhan o bartneriaeth strategol newydd rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Chanolfan y Dechnoleg Amgen.

Gwahoddodd Canolfan y Dechnoleg Amgen geisiadau gan artistiaid o’r DU ac artistiaid rhyngwladol sy’n gweithio ym meysydd ffilm, ffotograffiaeth neu’r cyfryngau digidol, a ddymunai ddatblygu eu gwaith drwy weithio yn y Ganolfan am gyfnod o ddeuddeg mis drwy ymgysylltu â’i phrosiectau ymchwil a’i chymuned o staff.

Cynigiodd y cyfnod preswyl, a gynhaliwyd gan y Ganolfan ac a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, y cyfle i gael amser a gofod o’u gwaith arferol i weithio yng nghyd-destun prosiect ymchwil arloesol.

Bydd y cyfnod preswyl yn cynnig amser i ddod i ddeall goblygiadau diwylliannol gwaith Prydain Di-Garbon Canolfan y Dechnoleg Amgen, www.zerocarbonbritain.org, drwy ganfyddiadau’r gwaith hyd hynny a thrwy ymuno â’r tîm o ymchwilwyr yn ystod cam presennol eu hymchwiliad.

Darparai hefyd gyfle i gwrdd â phobl newydd, dod o hyd i ddeunydd newydd a phrofi bywyd mewn lleoliad newydd.

Galluogodd y cyfnod preswyl i'r artist ddehongli, archwilio ac ymgysylltu â’r cyd-destun dysgu ehangach a gynigiwyd drwy ‘labordy byw’ prosiectau ymarferol y Ganolfan.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245