Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyfleoedd Datblygu

Cyfleoedd Datblygu

Cymru yn Fenis: yn datblygu artistiaid a churaduron

Goruchwylio Arbennig 2013

Pery Cyngor Celfyddydau Cymru â'i ymrwymiad i gynnig cyfleoedd datblygiad proffesiynol i artistiaid a churaduron yn rhan o Gymru yn Fenis. Ein nod yw rhoi i artistiaid a churaduron sy'n gweithio yng Nghymru hygyrchedd i ymarfer rhyngwladol yn y celfyddydau gweledol cyfoes i brofi Biennale Fenis a chefnogi cynnal presenoldeb Cymru yno.

Yn dilyn diddordeb sylweddol, yr ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer y rhaglen Goruchwylio Arbennig 2013 yw:

Sarah Williams, Aled Simons, Freya Dooley, Jessica Mathews, Dawn Worsley, Sian Green, Laura Reeves, Sera Walker, Nia Roberts, Louise Hobson, Sam Perry, Catrin Evans, Sean Puleston.

Rôl y Goruchwylwyr yw darparu gwybodaeth bellach am yr arddangosfa i’w hymwelwyr. Nhw sydd yn gyfrifol am sicrhau bod yr arddangosfa’n rhedeg yn llyfn – o’r diwrnodau agoriadol hynod brysur hyd at ymweliadau wedi’i drefnu flaen llaw. Cânt amser hefyd i ffwrdd o'r gwaith i wneud prosiect creadigol ei hunain yn Fenis yn ystod y cyfnod 6-7 wythnos o waith.

Grantiau Teithio

Rhoddwyd 20 grantiau teithio i artistiaid a chynrychiolwyr o sefydliadau Cymru sy’n gweithio yn y sector celfyddydau gweledol gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Cyfleoedd Datblygu
Cymru yn Fenis 2013

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245