Cyngor Celfyddydau Cymru | Curadur
Curadur

Curadur

Curadur yr arddangosfa yw'r hyrwyddwr celf a leolir yn Llundain, Tom Rowland.

Mae Tom Rowland yn gyfarwyddwr oriel profiadol ac ar y funud mae’n rhedeg Tom Rowland Fine Art o stiwdio a swyddfa yn nwyrain Llundain. Mae’n arbenigo mewn gwasanaethu celf and yn cynnig cymorth curadurol i orielau a chlientau preifat ar brosiectau gyda gofynion arbenig. Mae wedi nabod a gweithio gyda Tim Davies ers cryn amser. Fe gyfarfu ag e gynta tra reodd yn y Coleg Celf yn Norwich a bu’n gweithio gyda Tim ar osod y gwaith glo Black, Black Walls yn arddangosfa East International yn 1993. Efallai i rai ohonch gofio fersiwn o’r gwaith hwn yn Eisteddfod Gendlaethol Castell Nedd yn 1994.

Tom Rowland: Curadur
Tom Rowland: Curadur
Fe ddywedodd Tom Rowland yn ddiweddar –

‘Mae Tim Davies o hyd yn cynnig ffyrdd unigryw i datrys problemau, rwyf wedi edmygu hyn erioed. Rwyf hefyd yn cael fy nghyfareddu gan y modd mae’n datblygu syniad. Sut mae’n gallu torri’n rhydd a gadael i’r gwaith amlygu drwy weithred mewn amser a sut mae’r syniad o rywbeth yn cael ei baratoi’n reddfol a’i gyfeirio’n ôl atom, i ni ail-edrych.’

Mae Tom Rownland wedi goruchwylio gosodweithiau celf ac arddangosfeydd ar y raddfa uchaf. Fe dreuliodd naw mlynedd yn gyfarwyddwr Oriel Saatchi. Yn ddiweddarach, yn 2005 fel roddodd ei sioe unigol gyntaf yn Llundain i Tim Davies yn V22 Ashwinstreet pan oedd yn gyfarwyddwr yna am ddwy flynedd. Mae wedi creu tim profiadol ar gyfer Cymru yn y 54fed Biennale yn Fenis.

Bu Nia Roberts, sy’n cydlynu’r prosiect, yn Rheolwr Prosiect ar gyflwyniad Cymru yn 05 ac 07, mae Ann Jones, Curadur arddangosfeydd yng Nghanolfan y Southbank yn Llundain yn ymgynghorydd tra mae Mererid Velios wedi datblygu’r rhaglen Addysg a Chysylltiad i’r Cyhoedd i’r prosiect.

Frari : Tim Davies ©Tim Davies
2011

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245