Cyngor Celfyddydau Cymru | Partneriaeth Gwerth Cyhoeddus

Partneriaeth Gwerth Cyhoeddus

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru a BBC Cymru yn rhannu’r weledigaeth o Gymru fel cenedl greadigol.

Pam partneru â BBC Cymru?

Mae gan y ddau ohonom ymrwymiad cadarn i ddyfnhau ac ehangu cynulleidfaoedd i’r celfyddydau ac mae’r ddau ohonom yn cymryd rhan mewn dadleuaeth genedlaethol ar ran y celfyddydau a diwylliant er mwyn cefnogi ethos celfyddydau a darlledu a ariennir yn gyhoeddus.

Gyda’n gilydd rydym yn rhannu ymrwymiad i ymgysylltu’r cyhoedd â’r celfyddydau. Rydym hefyd yn frwd iawn ynghylch datblygu a chefnogi’r doniau creadigol gorau.

Trwy ein hymdrechion ar y cyd a’r defnydd gorau o arian cyhoeddus rydym eisiau helpu i sicrhau dyfodol Cymru greadigol sy’n fywiog, cynhwysol ac economaidd ddynamig.

Beth yw'r bartneriaeth hon?

Nod y Cytundeb Partneriaeth hwn yn darparu fframwaith i hwyluso cydweithio dyfnach a mwy ystyrlon rhwng BBC Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a sector ehangach y celfyddydau. Mae iddo dri phrif nod:

  1. Doniau: Cefnogi doniau creadigol ac artistig yng Nghymru, y sgiliau sydd ganddynt a’r gwaith maent yn ei wneud.
  2. Cynulleidfa: Dod o hyd i ffyrdd y gall y celfyddydau gyrraedd mwy o bobl yng Nghymru –yn fyw a thrwy ddarllediadau.
  3. Cynaliadwyedd: Cydweithio’n effeithlon yn awr i sicrhau dyfodol cadarn i’r sector celfyddydol a chreadigol yng Nghymru.
Darllen rhagor

Cytundeb Estyniad Partneriaeth Gwerth Cyhoeddus rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a BBC Cymru

Mae’r ddogfen hon yn ymestyn ein Partneriaeth Gwerth Cyhoeddus wreiddiol yr ymrwymwyd iddi ar 2 Mai 2013 ac yn adnewyddu ein cydymrwymiad ymarferol i’r celfyddydau a diwylliant yng Nghymru.

Partneriaeth Gwerth Cyhoeddus

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245