Cyngor Celfyddydau Cymru | Ein Lle Ni – Rhaglen Ymgysylltu ar gyfer Cynulleidfaoedd Newydd

Ein Lle Ni – Rhaglen Ymgysylltu ar gyfer Cynulleidfaoedd Newydd

Nod rhaglen Ein Lle Ni yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a pherswadio rhagor o bobl i fwynhau'r Celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

Mae gennym ddiddordeb neilltuol mewn cyrraedd y cynulleidfaoedd sydd, am ba bynnag rheswm, yn teimlo'n heb eu cysylltu â'r Celfyddydau neu sy'n wynebu rhwystrau penodol sy'n eu hatal rhag cymryd rhan yn y Celfyddydau. O bosibl y bydd y rhain yn cynnwys llawer o bobl o sawl gwahanol gefndir nad ydynt yn ymgysylltu â'r Celfyddydau.

Am ragor o wybodaeth gellwch gysylltu naill ai â:

---

Amanda Loosemore, Rheolwr Portffolio, Ymgysylltu ac Ymgyfranogi
E-bost: amanda.loosemore@celfcymru.org.uk
Ffôn: 01267 230337

Neu

Lisa Williams, Cydlynydd Tîm, Ymgysylltu ac Ymgyfranogi
E-bost: lisa.williams@celfcymru.org.uk
Ffôn: 029 2044 1349

Ein Lle Ni – Rhaglen Ymgysylltu ar gyfer Cynulleidfaoedd Newydd(65k)

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245