Cyngor Celfyddydau Cymru | Tracy Harris
Tracy Harris

Tracy Harris

Adnabod yr Artistshow

Llenores, artist perfformio a gwneuthurwr ffilmiau o Abertawe yw Tracy. Mae Script Cymru, Sherman Cymru a Mighty Theatre Washington wedi comisiynu ac wedi cynhyrchu ei gwaith. Mae hyn yn cynnwys Past Away, Cloak Room a No Vacancies.

Cafodd The Reading a gynhyrchwyd ganddi ei dethol ar gyfer y gornel ffilmiau byrion yng Ngŵyl Ffilmiau Cannes. Mewn cydweithrediad â Chris Rushton, creodd Rhaglenni Dogfen naw-ran y BBC ar ddigartrefedd: Swansea Living on the Streets a enwebwyd ar gyfer gwobr Bafta. Mae'r ddau o dan gomisiwn gan BBC Cymru i wneud tair ffilm arall am fenywod bregus sy'n cael eu gyrru i buteiniaeth. Dros y tair blynedd diwethaf, mae Tracy wedi bod yn gweithio gyda'r llenor preswyl, Billy Muir, yn yr ŵyl Hay in the Parc yng Ngharchar y Parc. Trwy eu gwaith gyda'r carcharorion, maen nhw wedi creu dwy ddrama radio a drama theatr, ac wedi cyfrannu at gyhoeddiad Llên Cymru, In then out then in, sy'n seiliedig ar eiriau'r carcharorion.

Comisiynwyd ei ffilm nodwedd No Vacancies gan Spinning Head Films, a datblygwyd ei sioe un fenyw Lost Found Stolen trwy WalesLab Theatr Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Y Cynnig

Bydd y dyfarniad Cymru Greadigol yn galluogi Tracy i dynnu dwy gangen ei gwaith at ei gilydd mewn ymdrech i greu darn newydd sbon o Theatr Ddogfen. Mae'n bwriadu cymryd tôn arbrofol ac ymatebol ei gwaith fel dramodydd a'i gyfuno â'i gwaith wrth greu ffilmiau dogfen cymdeithasol. O ystyried ei chefndir ym maes rhaglenni dogfen, mae hi'n awyddus i ymgysylltu â phroses eang a helaeth o waith ymchwil am wirionedd a realiti, a sut rydyn ni'n cyfansoddi ac yn defnyddio straeon go iawn mewn ffordd gonest a dramatig.

Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245