Cyngor Celfyddydau Cymru | Julia Griffiths-Jones
Julia Griffiths-Jones

Julia Griffiths-Jones

Adnabod yr artist

Julia Griffiths-Jones gan Paul DuerinckxCafodd Julia Griffiths Jones ei geni ym Mangor yn 1954 ac fe’i magwyd yn Aberaeron, Ceredigion.

Cafodd Julia ei haddysgu yn Ysgol y Celfyddydau, Caer-wynt a Choleg Brenhinol y Celfyddydau. Enillodd Ysgoloriaeth gan y British Council i ymchwilio i ddiwylliant Slofacaidd; dyna ddechrau ei chysylltiad celfyddydol rhwng Cymru a Dwyrain Ewrop.

Mae ei gwaith wedi'i arddangos mewn orielau o fri ym Mhrydain ac Ewrop, ac yn ddiweddar mae'r arddangosfeydd hyn wedi cynnwys prosiectau gydag Amgueddfa Wlân Cymru, Ysbyty Brenhinol Plant Aberdeen a Stories in the Making sy'n arddangosfa deithiol a drefnwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun.

Yn bennaf mae Julia yn gweithio drwy gyfrwng dur gan gynhyrchu delweddaeth mewn weiren sy'n golygu cyfieithu llinell a gafodd ei thynnu ar bapur mewn un dimensiwn yn ddarlun tri dimensiwn. Ar gyfer y rhan fwyaf o'i gyrfa bu Julia’n ymwneud â dysgu celf ac ar hyn o bryd mae'n Uwch Darlithydd ar y cwrs Dylunio Patrymau ar Arwynebau ym Mhrifysgol Cymru, Coleg y Drindod Dewi Sant.

‘A Room within a Room’

Julia Griffiths-Jones - The village above the valleySyniad Julia yw ymchwilio ac archwilio technegau a deunyddiau newydd ac felly'n datblygu ei gwaith arbrofol mewn weiren er mwyn creu ystafell o fewn ystafell, amgueddfa, gosodiad o wrthrychau sy'n hongian yn yr awyr yn bennaf mewn metel. Bydd y metel yn cadw drwy ei natur wydn y motifau gweledol sydd i'w gweld mewn crochenwaith o Gymru a Dwyrain Ewrop. Bydd y rhain yn ffrwyth dros ddeg mlynedd ar hugain o ddarlunio ac ymchwilio.

Mae bod yn Gymraes, ond dan ysbrydoliaeth celfyddydau gwerin Dwyrain Ewrop, wedi golygu bod bywyd a phroses gelfyddydol Julia wedi bod yn gweu drwy ei gilydd ar draws sawl gwlad. Mae ei thraddodiadau diwylliannol wedi'u gwreiddio mewn cymunedau bychain. Mae'r dyfyniad canlynol o lyfr Sheila Paine, Embroidered Textiles, wedi atgyfnerthu meddyliau Julia am yr ystafell mewn ystafell:

‘Linen embroidery was made within the home and it lived its life within its home or one that was similar.'

Bydd yr ystafell mewn ystafell yn cyfeirio at y llinach ddiwylliannol ond, yn bwysicach, bydd yn chwarae gyda'r dreftadaeth emosiynol sy'n rhan o'r gwrthrychau gwerinol hyn.


Nôl at y rhestr Ddyfarniadau Llysgenhadon 2013/14

Julia Griffiths-Jones - The village above the valley
Dyfarniadau Llysgennad 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245