Cyngor Celfyddydau Cymru | Gweriniaeth y dychymyg

Gweriniaeth y dychymyg

Gweriniaeth y dychymygDan ei hambarél daeth Menywod Beichiog â thri ymarferydd at ei gilydd: y coreograffydd, Aleksandra Jones; y gwneuthurwr ffilm/cyfarwyddwr theatr, Maria-Pilar Morancho; a'r hwylusydd creadigol, Frances Medley.

Drwy symud creadigol archwilid sut yr effeithiai beichiogrwydd ar greadigrwydd. Drwy Gamau Creadigol datblygasant brosiect dawns/ffilm.

Peilot oedd Cam 1 gydag ymchwil a datblygiad gan ddarparu sesiynau symud creadigol ag artistiaid cymunedol proffesiynol mewn lleoliad gofal iechyd. Menywod beichiog a dawnswyr oedd yr ymgyfranogwyr.

Holl brosiectau Camau Creadigol >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245