Cyngor Celfyddydau Cymru | Ysgolion Creadigol Arweiniol

Ysgolion Creadigol Arweiniol

Mae bron 300 ysgol a thros 4,000 disgybl eisoes yn cael y budd o fod yn Ysgol Greadigol Arweiniol.

Beth yw'r Cynlllun Ysgol Greadigol Arweiniol?

Mae Ysgolion Creadigol Arweiniol yn un o brif sylfeini Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru.

Mae ysgolion sy'n aelodau o'r cynllun yn datblygu rhaglen arloesol ac wedi’i theilwra o ddysgu sydd â’r nod o wella ansawdd addysgu a dysgu yn eich ysgol.

Mae’r fenter hon yn mynd i dorri gyda’r graen gan ategu a chefnogi rhaglen waith gyfredol eich ysgol. Mae’n meithrin a datblygu creadigrwydd disgyblion er mwyn iddynt wireddu eu posibiliadau a thyfu’n bobl gyflawn. Bydd yn gymorth iddynt gael y sgiliau byw yr argymhella’r Athro Donaldson ar gyfer y cwricwlwm newydd.


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch tîm rhanbarthol. Mae manylion isod:

Partneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yw Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau – rhoi creadigrwydd a’r celfyddydau wrth wraidd dysgu.

Ysgolion Creadigol Arweiniol
Ysgolion Creadigol Arweiniol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245