Cyngor Celfyddydau Cymru | Kath Davies

Kath Davies

Kath Davies yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Kath DaviesYn wreiddiol o Gwm Tawe, graddiodd Kath o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Hanes a Hanes Cymru. Aeth yn ei blaen i gwblhau Doethuriaeth yn hanes gynnar America – gan astudio eto yn Aberystwyth ond gan gynnwys cyfnodau yn astudio yn Boston, Massachusetts. Treuliodd Kath flwyddyn yn astudio hanes a llenyddiaeth Ffrengig ym Mhrifysgol Strasbourg hefyd.

Ar ôl dilyn prentisiaeth blwyddyn gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru, aeth Kath i weithio fel Swyddog Ymchwil ac Amgueddfeydd gyda Chyngor Sir Ynys Môn. Roedd yn rhan o sefydlu Oriel Ynys Môn ac roedd yn gyfrifol am y rhaglen arddangosfeydd. Yn ystod y cyfnod hwn cwblhaodd MA mewn Astudiaethau Amgueddfeydd ym Mhrifysgol Caerlŷr gan hefyd ennill diploma mewn curadu hanes gymdeithasol gan y Gymdeithas Amgueddfeydd.

Wedi treulio pum mlynedd yn Ynys Môn, symudodd Kath i Gaerdydd i weithio fel Swyddog Datblygu i Gynfor Amgueddfeydd Cymru. Roedd briff genedlaethol i’r swydd hon a olygai weithio gydag amgueddfeydd ac orielau ledled Cymru a’u helpu i gyrraedd safonau cenedlaethol (Prydain) a osodwyd bryd hynny gan y Comisiwn Amgueddfeydd ac Orielau. Yn ystod y cyfnod hwn cyfrannodd yn gyson at amryw i gyhoeddiadau amgueddfaol a darlithiodd ym maes hanes merched i’r WEA.

Daeth Kath yn gyntaf i weithio i Gyngor Celfyddydau Cymru fel Uwch Swyddog Prosiectau Cyfalaf ac yn ystod ei phum mlynedd gyntaf yn y swydd bu’n arwain cynlluniau uchelgeisiol megis Canolfan Mileniwm Cymru, Glan y Afon yng Nghasnewydd, Theatr Mwldan a Galeri. Aeth yn ei blaen hefyd i weithio yn ailddatblygu Canolfan Grefft Rhuthun, Oriel Davies, Plant y Cymoedd a Sherman Cymru.

Ers iddi ymuno â Chyngor Celfyddydau Cymru mae rôl Kath wedi esblygu ac ehangu yn sylweddol ac mae bellach yn cyfarwyddo’r tîm Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu sy’n cynnwys cyfrifoldeb am raglenni ariannu grantiau, y portffolio o Sefydliadau Refeniw, ymchwil a gwerthuso, gwasanaethau gwybodaeth a chyfalaf. Mae’n byw yng Nghaerdydd ond yn cael blas ar gyfleoedd i deithio a gweithio ar draws Cymru gyda nifer fawr o sefydliadau amrywiol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245