Cyngor Celfyddydau Cymru | Diane Hebb

Diane Hebb

Diane Hebb, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Ymgyfranogi

Diane HebbDiane Hebb yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Ymgyfranogi Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn ei rôl mae’n datblygu, rheoli a gweithredu strategaethau a rhaglenni sy’n galluogi mwy o bobl i greu, mwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau yng Nghymru.

Wedi cwblhau ei gradd mewn dawns, symudodd Diane i Gymru i ymuno â chwmni dawns mewn addysg ac yna fe weithiodd fel Animateur Dawns a Chydlynydd Tîm gyda Chelfyddydau Cymunedol Rhondda.

Ymunodd â Chyngor Celfyddydau yn 1992 fel y Swyddog Dawns ac yn ystod ei gyrfa bu’n ymgymryd â sawl rôl a chyfrifoldeb amrywiol. Bu’n arweinydd strategol ar gyfer Cynhwysiad a Chymryd Rhan, mae wedi drafftio strategaeth cydraddoldeb cyntaf y Cyngor a bu’n gydawdur ac yn goruchwylio gweithredu ei strategaeth gyntaf ar gyfer y celfyddydau a phobl ifainc.

Ar hyn o bryd mae’n gyfrifol am dîm sy’n gweithio mewn nifer o feysydd, gan gynnwys gwaith wedi’i gomisiynu gyda’r nod o hybu’r agenda ymgysylltu ac ymgyfranogi. Yn bennaf yn eu mysg y mae ei ®6ôl bresennol, yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun Dysgu Creadigol uchelgeisiol a blaengar i Gymru, er mwyn gweithredu argymhellion adolygiad Yr Athro Dai Smith o’r celfyddydau mewn addysg.

Ymhlith cyfrifoldebau allweddol eraill y Tîm Ymgysylltu ac Ymgyfranogi mae

  • Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor,
  • y celfyddydau ac iechyd,
  • datblygu cynulleidfaoedd a
  • datblygu lleoliadau cyflwyno Cymru,
  • y celfyddydau cyfranogol
  • celfyddydau cymuned
  • celfyddydau a phobl ifanc
  • dysgu creadigol
  • teithio cymunedol
  • cynllun Noson Allan

Mae Diane yn angerddol am ymgysylltiad y gymuned a’r effaith drawsffurfiol y gall y celfyddydau gael ar fywyd unigolion a chymunedau.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245