Cyngor Celfyddydau Cymru | John Carey Williams

John Carey Williams

Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru.


John Carey Williams Mae John Carey Williams yn Gynhyrchydd gyda Theatr Iolo. Yn ogystal â hyn mae’n gweithio ar ei liwt ei hun fel Cynhyrchydd Theatr a Gweinyddwr Celfyddydol.

Mae’n ddarlithydd y celfyddydau a rheoli busnes ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac yn ddarlithydd gwadd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae John yn aelod o fwrdd TaikaBox a Run Ragged. Mae ganddo hefyd gefndir yn y gyfraith, archwilio a chyfrifo. Nid oes ganddo unrhyw benodiadau cyhoeddus eraill.


Nôl at y rhestr o Aelodau >>

Cofio/Remembering
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245