Cyngor Celfyddydau Cymru | Amser i gyfrannu sylwadau o hyd i ymgynghoriad strategaeth ddosbarthu arian Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru
Nôl at y rhestr newyddion

Amser i gyfrannu sylwadau o hyd i ymgynghoriad strategaeth ddosbarthu arian Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru

Dros y ddau fis diwethaf mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnal pum digwyddiad cyhoeddus led-led Cymru fel rhan o’i hymgynghoriad ar ei strategaeth dosbarthu arian loteri ar gyfer y pum mlynedd nesaf. 29 Ion 2019

Amser i gyfrannu sylwadau o hyd i ymgynghoriad strategaeth ddosbarthu arian Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru

Er bod y digwyddiadau cyhoeddus ar ben, mae cyfle o hyd i gyfrannu at yr ymgynghoriad trwy ymweld â gwefan Cyngor Celfyddydau Cymru - tan 15 Chwefror.

Dywedodd Cyfarwyddwr Buddsoddi a Gwasanaethau Ariannu Cyngor y Celfyddydau, Kath Davies:

"Bu ein digwyddiadau cyhoeddus fel o’r rhan o’r ymgynghoriad hwn yn llwyddiannus tu hwnt ac mae wedi bod yn braf iawn cael teithio i bob cwr o Gymru.

"Mae’r ymgynghoriad hwn yn un pwysig tu hwnt i’r Cyngor. Ers 1995 rydym wedi bod yn gweithredu fel un o’r Dosbarthwyr Arian Loteri ac yn ystod y 23 mlynedd diwethaf rydym wedi ariannu 13,502 o brosiectau ledled Cymru a dosbarthu £287m o arian Loteri

"Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi defnyddio arian y Loteri i gefnogi artistiaid a sefydliadau i wneud gwaith newydd a chyffrous ar draws y wlad ac wedi helpu creu rhwydwaith o adeiladau nodedig."

"Ond does dim byd yn aros yn ei unfan, felly ers mis Tachwedd rydym wedi cynnal un o’n ymgynghoriadau mwyaf uchelgeisiol erioed, ac mae cyfle o hyd i bawb yng Nghymru gyfrannu ato. Bydd canlyniadau’r ymgynghoriad yn rhoi siâp ar y ffordd y bydd y Cyngor yn dosbarthu’r arian mae’n ei gael o werthiant tocynnau’r Loteri Genedlaethol dros y pum mlynedd nesaf."


Gellir cyfrannu i’r ymgynghoriad trwy fynd at https://tellus.arts.wales/wh/s.asp?k=154159317974

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245