Cyngor Celfyddydau Cymru | Llais yr Ifanc
Nôl at y rhestr ddigwyddiadau

Llais yr Ifanc

Dathlu effaith treftadaeth a diwylliant ar fywydau pobl ifanc 27 Hyd 2018

Dathlu effaith treftadaeth a diwylliant ar fywydau pobl ifanc

Croeso a chyflwyniad gan Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

Bydd pobl ifanc yn tynnu sylw at effaith bwerus dylunio a chymryd rhan mewn digwyddiadau, arddangosfeydd a phrosiectau diwylliannol a threftadaeth. Bydd y digwyddiad yn cael ei guradu a’i gyflawni gan bobl ifanc, gan gydweithio â chyrff diwylliannol gan gynnwys Amgueddfa Cymru , Cyngor Celfyddydau Cymru, Cadw, Llenyddiaeth Cymru ac eraill. Mae’r digwyddiad ar gyfer:

• sefydliadau diwylliannol a threftadaeth
• sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau gyda phobl ifanc neu ar eu cyfer
• ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc drwy ddiwylliant a threftadaeth
• y sawl sy’n gwneud polisi a chyllidwyr

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Cofrestrwch eich diddordeb gyda cyfuno-fusion@llyw.cymru cyn 30 Medi i sicrhau lle. Bydd rhagor o fanylion ac amserlen yn cael eu rhannu’n nes at y dyddiad.

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Lywodraeth Cymru, drwy ei rhaglen Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy Ddiwylliant, y mae grymuso drwy gyfranogiad ddiwylliannol yn un o’i nodau canolog.

Dydd Sadwrn 27 Hydref; 10:30-14:00 (yn cynnwys cinio a gweithgareddau ar draws y safle)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245