Cyngor Celfyddydau Cymru | Hyfforddiant Arts Award - Aberystwyth
Nôl at y rhestr ddigwyddiadau

Hyfforddiant Arts Award - Aberystwyth

Hyfforddiant i Gynghorwyr Efydd ac Arian yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ar 24 Ebrill 2017 27 Maw 2017

Ydych chi'n gweithio gyda phobl ifanc?


Mae Arts Award yn gyfres unigryw o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 5-25 oed sy'n gweithio ar brosiectau diwylliannol neu gelfyddydol. Mae'r hyfforddiant Arts Award wedi'i anelu at rai sy'n gweithio gyda phobl ifanc, gan eu galluogi nhw i gefnogi ac asesu Arts Award yn eu lleoliad. Gellir cyflwyno Arts Award mewn unrhyw leoliad lle mae gan bobl ifanc fynediad at weithgareddau celfyddydol a diwylliannol.

Mae'r fframwaith hyblyg yn helpu pobl ifanc i ddysgu drwy weithgareddau celfyddydol ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, arwain a chreadigol. Bydd Hyfforddiant i Gynghorwyr Efydd ac Arian yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ar 24 Ebrill 2017.I archebu lle, ewch i wefan Arts Award. Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Cardiff@ccskills.org.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245